Professional Exchange

Кәсіби алмасу

Профессиональный обмен

Welcome to SCOPE!


The Professional Exchange program is a full educational program offering clerkships to medical students abroad. Since the very beginning, in 1951, it was evident that exchange of medical students would be one of the main fields of action in IFMSA. As early as 1952, a total of 463 students spent a period of practice abroad, and today, it continues to be the backbone of the Federation and constitutes its longest running project. Annually, around 13.000 students from more than 90 countries travel around the world to discover new health systems, new cultures and to enhance their global health and intercultural understanding.

The Standing Committee on Professional Exchange (SCOPE) was founded in 1951 and is one of the first standing committees within IFMSA. It started small, beginning with only 8 European countries, but since then has grown into one of the largest student-run exchange programs in the world, with around 13.000 medical students participating every year from more than 100 National Member Organizations. The SCOPE exchange program is a quality educational and cultural experience organized entirely by medical students with the help of their medical faculties.

The aim of SCOPE is to promote cultural understanding and co-operation amongst medical students and all health professionals, through the facilitation of international student exchanges. SCOPE aims to give all students the opportunity to learn about global health, and attains this partly by having its exchanges accredited by medical faculties across the world.

All medical students are entitled to participate in a four-week clerkship in a chosen clinical or pre-clinical field of medicine. The language of instruction is either English or the language of the host country. In order to complete the clerkship, the exchange student must show adequate knowledge of the English language or the native language of the host country. Clerkships are purely educational and students will not receive a salary. During the exchange, the student has the chance to observe a different health care system and learn from foreign tutors. All students are assigned to a physician supervisor, who acts as a tutor and mentor.

  • The World Federation of Medical Education, the World Organization of Family Doctors (WONCA), and the Federation of European Neuroscience Societies (FENS) – among others – recognizing the academic quality and the professional organization of our program.

SCOPE-ге қош келдіңіз!

Кәсіби алмасу туралы тұрақты комитеті (SCOPE) - IFMSA құрған бірінші комитет. Ең басынан бастап, 1951 жылдан бері, медицина студенттері арасында алмасу -

IFMSA қызметінің негізгі бағыттарының бірі. Бүгінгі күні SCOPE IFMSA-ның негізгі механизмі мен қолдауын жалғастырып келеді, ең ұзақ және ең табысты жоба болып табылады. Жыл сайын әлемнің 90 елінен 13000-нан астам студент жаңа денсаулық сақтау жүйелерін, жаңа мәдениеттерді танып, зерттеуге, әлемдік денсаулық сақтау жүйесін жетілдіруге және мәдениетаралық қарым-қатынастарды нығайтуға барады. 2003 жылдан бастап SCOPE бағдарламасы бойынша алмасуға әлемнің 97 елінен 103354 студент және 923 жергілікті комитеттер қатысты.

SCOPE миссиясы студенттік алмасуды жеңілдету арқылы медицина қызметкерлері арасындағы мәдени өзара түсіністік пен ынтымақтастықты сақтау болып табылады. SCOPE барлық студенттерге бүкіл әлемдегі медицина университеттерімен танылған студенттік алмасу арқылы әлемдік денсаулық сақтау жүйесімен танысуға мүмкіндік береді. Кәсіби алмасу бағдарламасы студенттерге шетелде тағылымдамадан өту мүмкіндігін береді - студент таңдалған клиникалық медицина саласында 4 апталық алмасу құқығына ие. Оқу тілі - ағылшын тілі немесе қабылдайтын елдің ресми тілі. Тәжірибе таза сипатта болады және студенттерге сыйақы берілмейді. Алмасу барысында студент елдің денсаулық сақтау жүйесімен танысып, сондай-ақ мұғалімдердің баға жетпес білімі мен дағдыларын иеленеді.

Көптеген медициналық оқу орындары SCOPE алмасуына қатысу үшін студенттерге академиялық көрсеткіштері үшін қосымша баллдар қосылады. Осы мақсатта, SCOPE арқасында IFMSA қызметінің осы саласын жақсарту үшін үнемі жұмыс істейді. Бүгінгі таңда студенттік алмасу бағдарламасының мүмкіндіктерін, сондай-ақ студенттің алмасу шарттарының орындауын бағалауға арналған арнайы құралдар жасалды - бұл сапалы бағалаудың дағдылары мен формаларының тізімін қамтитын толық  LOGBOOK және бағалау формасы. Бұл сапаны бақылау және бағалау құралдары IFMSA мен бірқатар танымал халықаралық денсаулық сақтау ассоциациялары арасындағы тығыз қарым-қатынастың нәтижесінде жасалды. Кафедраның, бөлімнің және қабылдаушы ұйымның барлық талаптарының сапалы орындалуымен, сондай-ақ, осы алмасу шеңберінде тәжірибелік сағаттың кем дегенде 80% аяқталған жағдайда, студент табысты тәжірибе сертификатын алады.

  • SCOPE алмасулары төмендегі ұйымдармен мақұлданды және қолданды:
  • - Дүниежүзілік медициналық білім беру федерациясы (WFME) - Бүкіләлемдік денсаулық сақтау ұйымы IFMSA алмасу бағдарламасы кәсіби деңгейде жақсы ұйымдастырылған және жақсы академиялық көрсеткіштерге ие екендігін ресми түрде мойындады.
  • - Дүниежүзілік отбасылық дәрігерлер ұйымы (WONCA) - Бүкіләлемдік Отбасылық дәрігерлер ұйымы IFMSA алмасуларында нақты ғылыми мақсаттар мен міндеттерге ие екендігін мойындады және студенттерге жаһандық денсаулық сақтау жүйесімен танысу үшін нақты мүмкіндік болып табылады.

Добро пожаловать в SCOPE!

Постоянный комитет по профессиональному обмену (SCOPE) – является первым учрежденным IFMSA комитетом. С самого начала, уже в 1951 году, было определенно ясно, что обмены среди студентов медицинских ВУЗов будут одним из основных полей деятельности IFMSA. Сегодня SCOPE продолжает быть главным механизмом, опорой KazMSA и является самым продолжительным и успешным проектом. Ежегодно, более чем 13.000 студентов из 90 стран путешествуют по всему миру с целью открытия и изучения новых систем здравоохранения, новых культур, улучшают мировую систему здравоохранения и делают крепче межкультурные связи и взаимоотношения. C 2003 года по сегодняшний день на обмен по программе SCOPE съездили 103 354 студента из 97 Национальных организаций и 923 локальных комитетов со всего мира.

Миссией SCOPE является поддержание культурного взаимопонимания и сотрудничества среди студентов-медиков и всех специалистов здравоохранения, путем содействия в организации студенческих обменов. SCOPE стремится предоставить всем студентам возможность познакомиться с мировой системой здравоохранения, проводя студенческие обмены, которые признаются медицинскими ВУЗами по всему миру. Программы профессионального обмена предоставляют студентам возможность прохождения стажировок за границей — студент имеет право на 4х — недельный обмен в выбранной клинической или доклинической области медицины. Язык обучения – английский или государственный язык страны пребывания. Стажировка носит чисто образовательный характер, студенты не получают за это денежное вознаграждение. В ходе обмена студент имеет возможность пронаблюдать и познакомиться с системой здравоохранения страны, а также получить бесценные знания и умения от преподавателей.

Многие медицинские ВУЗы поощряют студентов дополнительными балами в копилку их академической успеваемости за участие в SCOPE обмене. Для этого и благодаря этому SCOPE постоянно работает над улучшением данного направления деятельности IFMSA. На сегодняшний день созданы специальные инструменты для оценки реализации возможностей программы в рамках прохождения обмена студентами, а также оценки выполнения условий обмена самим студентом – это детализированный LOGBOOK, содержащий перечень необходимых для выполнения навыков и формы оценки качества, которые заполняются как самим студентом, так и контролирующим обмен студента врачом; а также Evaluation Form. Данные инструменты контроля качества и оценки были разработаны в результате тесного взаимодействия IFMSA с рядом известных международных ассоциаций в области здравоохранения. В добавление ко всему, в конце прохождения стажировки, при качественном исполнении всех требований кафедры, отделения и принимающей организации, и при условии выполнения в лечебном учреждении не менее 80% заявленных практических часов в рамках данного обмена студент получает сертификат об успешном прохождении стажировки.

  • Не так давно, обмены SCOPE были одобрены и поддержаны следующими организациями:
  • — World Federation for Medical Education (WFME) — Всемирная Организация медицинского здравоохранения официально признала, что программа обменов IFMSA хорошо организованна на профессиональном уровне и имеет хорошие академические показатели.
  • — World family doctors organization (WONCA) — Всемирная организации семейных врачей признала, что обмены IFMSA имеют четкие научные цели и задачи, и являются реальной возможностью для студентов познакомиться с всемирной системой здравоохранения.